• 15-16 december

    Mys i vårt hus i Dalen. Prylar, vintage, återbruk och hantverk. Välkomna hit!

  • 12 december Workshop

    Välkomna på en workshop i att skapa pappersblomster! 695 kr per person. 17-21. Anmäl till anna@annastarren.se